top of page

Pozyskiwanie i rozliczanie dotacji

Strona główna / Dotacje

Zakres 
naszych usług

Oferujemy kompleksową obsługę procesu aplikacyjnego, począwszy od konsultacji przy optymalnym sformułowaniu zakresu projektu, poprzez znalezienie właściwego programu oraz przygotowanie i złożenie kompletnej dokumentacji.

Analiza

projetu

Zweryfikujemy czy projekt kwalifikuje się do wsparcia, a jeżeli tak to bazując na doświadczeniu w realizacji setek podobnych projektów oceniamy jakie ma szanse na dofinansowanie. 

Nasi konsultanci bazując na doświadczeniu z realizacji dziesiątek projektów unijnych zajmą się wszelkimi formalnościami związanymi z zawarciem umowy o dofinansowanie i prawidłowym rozliczeniem przyznanej dotacji

Modelowanie

projektu 

Doradzimy jak skonstruować projekt aby spełniał wszystkie założenia programu dotacyjnego, zoptymalizujemy koncepcję aby zwiększyć szansę na sukces przy zachowaniu wszystkich celów biznesowych. 

Opracowanie dokumentacji projektu

Nasi konsultanci wspólnie z zespołem projektowym przygotują dokumentację aplikacyjną, a także przeprowadzą przez cały proces aplikacyjny. 

Najpopularniejsze 
programy dotacyjne

Od ponad 10 lat zajmujemy się doradztwem z zakresu pozyskiwania i rozliczania dotacji przeznaczonych dla sektora innowacji i B+R.

Ścieżka SMART 
#FENG

  • do 20 mln euro dofinansowania do B+R i do 70 mln euro dotacji do wdrożenia innowacji

  • dla MŚP, dużych firm i konsorcjów, w tym z udziałem jednostek naukowych

  • dotacja na prace B+R, wdrożenie wyników B+R, internacjonalizację, zazielenienie, infrastrukturę B+R, cyfryzację i kompetencje

Kredyt ekologiczny 
#FENG

  • do 50 mln euro kosztów kwalifikowanych inwestycji

  • dla MŚP, small mid caps i mid caps

  • dotacja na modernizację infrastruktury w kierunku uzyskania większej efektywności energetycznej

Kredyt technologiczny
#FENG

  • dla MŚP

  • dotacja na realizację inwestycji, która dotyczy wdrożenia nowej technologii mającej postać własności przemysłowej, wyników prac B+R lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

News.

Aktualne nabory

wniosków

Case studies.

Wybrane pozyskane 

dotacje

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

kontakt@pmgconsulting.eu

+48 501 014 779                     

Spotkanie online

Dziękujemy za zapytanie

bottom of page