top of page

Zakłady Mięsne Silesia SA

Zakłady Mięsne Silesia S.A. należą do grupy kapitałowej CEDROB SA firmy o polskim kapitale, która jest liderem branży mięsnej w Polsce.

Zakres 
współpracy

  • Kompleksowe doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka dla dużych oraz konsorcjów przedsiębiorstw) dla 2 projektów.

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "Innowacyjne metody wytwarzania i utrwalania preparatów białkowych z ubocznych surowców mięsnych i ich wykorzystanie w celu poprawy jakości przetworów".

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "Innowacyjne surowe produkty mięsne i techniki ich dekontaminacji poprzez zastosowanie fizycznych metod nietermicznych i dodatku wyciągów z naturalnych, bioaktywnych składników pochodzenia roślinnego".

  • Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z panelem ekspertów.

  • Rozliczenie przyznanych dotacji.

Efekty 
współpracy

68,1 mln zł

wartość projektów

37,7 mln zł

wartość przyznanego dofinansowania 
bottom of page