top of page

Zakłady Mięsne Silesia SA

Zakłady Mięsne Silesia S.A. należą do grupy kapitałowej CEDROB SA firmy o polskim kapitale, która jest liderem branży mięsnej w Polsce.

Zakres 
współpracy

  • Kompleksowe doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka dla dużych oraz konsorcjów przedsiębiorstw) dla 2 projektów.

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "Innowacyjne metody wytwarzania i utrwalania preparatów białkowych z ubocznych surowców mięsnych i ich wykorzystanie w celu poprawy jakości przetworów".

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "Innowacyjne surowe produkty mięsne i techniki ich dekontaminacji poprzez zastosowanie fizycznych metod nietermicznych i dodatku wyciągów z naturalnych, bioaktywnych składników pochodzenia roślinnego".

  • Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z panelem ekspertów.

  • Rozliczenie przyznanych dotacji.

Efekty 
współpracy

Zespół konsultantów PMG na podstawie założeń biznesowych i technologicznych Klienta przygotował kompletne dokumentacje aplikacyjne dla dwóch projektów badawczo-rozwojowych, których efektem końcowym były pilotażowe linie technologiczne. Spółce ZM Silesia SA przyznano na podstawie przygotowanych wniosków dotacje na realizację obu projektów. We współpracy z ZM Silesia odnotowaliśmy 100% skuteczności w pozyskiwaniu środków unijnych.

68,1 mln zł

wartość projektów

37,7 mln zł

wartość przyznanego dofinansowania 
Na każdym etapie współpracy zespół PMG był do naszej dyspozycji i mogliśmy liczyć na profesjonalne doradztwo. Usługi realizowane przez PMG były wykonywane w uzgodnionym terminie, z należytą starannością i zaangażowaniem czego efektem było przyznanie spółce ZM Silesia dofinansowania w łącznej wysokości 37,7 mln zł. W związku z powyższym polecamy firmę PMG jako solidnego, wiarygodnego i w pełni profesjonalnego doradcę w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na projekty o charakterze B+R.

Zarząd ZM Silesia SA

bottom of page