top of page

FENG - Kredyt ekologiczny

Strona główna / Dotacje / Kredyt ekologiczny

Jakie projekty
kwalifikują się do wsparcia?

Kredyt ekologiczny to jedno z działań wsparcia dotacyjnego dostępne w ramach programu FENG.

Ten rodzaj wsparcia przeznaczony jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz mid caps i small mid caps, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. budynki, maszyny i urządzenia). Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia. 

 

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje dotyczące szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym:

 termomodernizacja 

budynków

zmiana źródeł energii na bardziej ekologiczne, w tym w szczególności OZE

wymiana urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie

Kto może 
aplikować o dotację?

Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz small mid-caps i mid-caps posiadające zdolność kredytową na finansowanie części inwestycji potwierdzoną  promesą kredytową lub warunkową umową kredytową.

Przedsiębiorstwa MŚP
Przedsiębiorstwa mid-caps
Przedsiębiorstwa small mid-caps

Koszty kwalifikowane 
do dotacji

nabycie albo wytworzenie środków trwałych

nabycie oraz ochrona wartości niematerialnych i prawnych

zakup robót i materiałów budowlanych

raty z tytułu umowy leasingu

Poziom  
dofinansowania

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji. Poziom dofinansowania zgodny z mapą pomocy regionalnej - od 25% do 70% w zależności od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa.

Poziom dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw jest niższy o 10% od tego wskazanego na mapie, a dla small mid caps i mid caps o 20% niższy.

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

kontakt@pmgconsulting.eu

+48 501 014 779                     

Spotkanie online

Dziękujemy za zapytanie

bottom of page