top of page

LERG SA

LERGkw.png
LERG jest największym polskim producentem i eksporterem żywic syntetycznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu i jednym z największych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce.

Zakres 
współpracy

  • Dopasowanie źródła finansowania planowanej inwestycji

  • Optymalizacja koncepcji projektu

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów) dla projektu pt. "Opracowanie nowoczesnej grupy polioli poliestrowych o podwyższonej ognioodporności będącej efektem zwiększonej zawartości struktur tereftalowych pochodzących z recyklatu poli(tereftalanu etylenu) tzw. rPET"

  • Rozliczanie pozyskanej dotacji

Efekty 
współpracy

Przekazane przez klienta założenia biznesowe i technologiczne zostały odzwierciedlone w dokumentacji aplikacyjnej, na którą składał się bardzo obszerny wniosek zawierający takie elementy jak analizę przewag technologicznych wraz z planem prac B+R, analizę innowacyjności, analizę rynkową, analizę opłacalności, analizę potencjału ludzkiego i technicznego oraz budżet. Na podstawie opracowanej dokumentacji LERG SA otrzymała decyzję o przyznaniu pełnej wnioskowanej kwoty dotacji. Projekt został zakończony z sukcesem, w pełni rozliczony i zaakceptowany przez NCBR końcowy raport sprawozdawczy. 

22,7 mln zł

wartość projektu

9,4 mln zł

wartość przyznanego dofinansowania 
Podczas tworzenia dokumentacji aplikacyjnej firma PMG potwierdziła wysoki poziom świadczonych usług. Zaangażowany zespół był dobrze przygotowany do tematyki naszego projektu, był do naszej pełnej dyspozycji i w sposób profesjonalny kierował pracami nad wnioskiem o dofinansowanie. Wynikiem udanej współpracy jest fakt, że nasz projekt otrzymał 21/23 punktów i uplasował się na 1 miejscu listy rankingowej.
W wyniku pozytywnej oceny merytorycznej podpisaliśmy z NCBR umowę o dofinansowanie na realizację projektu o wartości 22 713 433.62 zł. Z pełnym przekonaniem możemy polecić doradców PMG innym firmom chcącym rozwijać się w obszarze B+R

Zarząd LERG SA

bottom of page