top of page

FENG - Kredyt technologiczny

Strona główna / Dotacje / Kredyt technologiczny

Jakie projekty
kwalifikują się do wsparcia?

Kredyt technologiczny to jedno z działań wsparcia dotacyjnego dostępne w ramach programu FENG.

Ten rodzaj wsparcia przeznaczony jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, które chcą wprowadzić na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty, procesy lub usługi poprzez realizację inwestycji, która dotyczy wdrożenia własnych lub nabywania nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, bądź też wyników badań aplikacyjnych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Dofinansowanie nie może być udzielone na zakup środka trwałego, w którym została już zastosowana technologia, będąca przedmiotem wniosku o dofinansowanie.
 

wdrożenie własnej nowej technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, bądź też wyników badań aplikacyjnych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej

nabycie i wdrożenie zakupionej nowej technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, bądź też wyników badań aplikacyjnych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej

Kto może 
aplikować o dotację?

Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorstwa z sektora MŚP posiadające zdolność kredytową na finansowanie części inwestycji potwierdzoną  promesą kredytową lub warunkową umową kredytową.

Przedsiębiorstwa MŚP

Koszty kwalifikowane 
do dotacji

nabycie albo wytworzenie środków trwałych

koszty związane z uzyskiwaniem patentów 

nabycie oraz ochrona wartości niematerialnych i prawnych

studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne

zakup robót i materiałów budowlanych

raty z tytułu umowy leasingu

nabycie nieruchomości

Poziom  
dofinansowania

Poziom dofinansowania zgodny z mapą pomocy regionalnej - od 25% do 70% w zależności od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa.

Poziom dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw jest niższy o 10% od tego wskazanego na mapie

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

kontakt@pmgconsulting.eu

+48 501 014 779                     

Spotkanie online

Dziękujemy za zapytanie

bottom of page