top of page

FENG - Kredyt na innowacje technologiczne

Strona główna / Dotacje / Kredyt technologiczny

 Jakie projekty  
kwalifikują się do wsparcia?

"Kredyt na innowacje technologiczne" to jeden z programów wsparcia dotacyjnego dostępny w ramach FENG. Ten rodzaj wsparcia jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które chcą wprowadzić na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty, usługi lub procesy produkcyjne poprzez realizację inwestycji, która dotyczy wdrożenia nowej technologii mającej postać własności przemysłowej, wyników prac B+R lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Dofinansowanie w programie "Kredyt na innowacje technologiczne" nie może być udzielone na zakup środka trwałego, w którym została już zastosowana technologia, będąca przedmiotem wniosku o dofinansowanie.

wdrożenie własnej nowej technologii mającej postać patentu, wyników prac B+R lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

wdrożenie zakupionej technologii mającej postać patentu, wyników prac B+R lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kto może 
aplikować o dotację?

Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorstwa z sektora MŚP posiadające zdolność kredytową na finansowanie części inwestycji potwierdzoną  promesą kredytową lub warunkową umową kredytową.

Przedsiębiorstwa MŚP

Koszty kwalifikowane 
do dotacji

zakup lub wytworzenie maszyn i urządzeń

koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów 

zakup licencji, patentów, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej 

zakup

usług doradczych

zakup robót i materiałów budowlanych

zakup nieruchomości

Poziom  
dofinansowania

Dla nakładów inwestycyjnych zastosowanie ma Regionalna Pomoc Inwestycyjna, która uzależniona jest od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Poziom dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw jest niższy o 10% od tego wskazanego na mapie

Termin  
składania wniosków

Termin rozpoczęcia konkursu planowany jest na I kw, 2023 r. 

Nabór będzie realizowany w trybie ciągłym przez kilka miesięcy, a wnioski rozpatrywane będą na bieżąco.

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

kontakt@pmgconsulting.eu

+48 501 014 779                     

Spotkanie online

Dziękujemy za zapytanie

bottom of page