top of page

Rozliczenie dotacji unijnej

Strona główna / Rozliczenie dotacji unijnej

Zakres 
naszych usług

Nasi konsultanci bazując na doświadczeniu z realizacji dziesiątek projektów unijnych zajmą się wszelkimi formalnościami związanymi z zawarciem umowy o dofinansowanie i prawidłowym rozliczeniem przyznanej dotacji, w tym:

  • będziemy reprezentować beneficjanta w kontaktach z instytucją pośredniczącą (NCBR, PARP i inne), w tym będziemy odpowiedzialni za obsługę systemu do rozliczenia projektu,

  • przygotujemy wnioski o płatności zaliczkowe i refundacyjne,

  • przygotujemy wnioski o zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w tym dot. przesunięć wydatków, niezbędne dla kontynuacji projektu,

  • przygotujemy wniosek o ewentualny aneksy do umowy o dofinansowanie,

  • przygotujemy postępowania ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności,

  • będziemy monitorować wszelkie obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie,

  • zweryfikujemy dokumentację sprawozdawczą z realizacji projektu,

  • przygotujemy beneficjanta do kontroli ze strony instytucji pośredniczącej,

  • będziemy asystować w kontrolach prowadzonych przez instytucję pośredniczącą, 

  • pomożemy w sporach z instytucją pośredniczącą dotyczącą wszystkich kwestii związanych z rozliczeniem wydatków objętych dofinansowaniem.

Case studies.

Wybrane rozliczone 

dotacje

Jesteśmy do dyspozycji

Masz pytania? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

kontakt@pmgconsulting.eu

+48 501 014 779                     

bottom of page