top of page

Ekoplon sp. z o.o. sp.k.

ekoplonnkw.png
EKOPLON to wiodący dostawca kompleksowych rozwiązań do produkcji rolnej oraz środków żywienia zwierząt gospodarczych. Produkty sprzedawane są głównie na rynku polskim, ale są również eksportowane na rynki zagraniczne (m.in. Ukraina, Białoruś).

Zakres 
współpracy

  • Kompleksowe doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka dla dużych oraz konsorcjów przedsiębiorstw).

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "IInnowacyjny program żywienia brojlera kurzego maksymalizujący dobrostan i wskaźniki produkcyjne oraz wartość prozdrowotną i jakość mięsa drobiowego".

  • Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z panelem ekspertów.

  • Rozliczenie pozyskanej dotacji.

Efekty 
współpracy

Przekazane przez klienta założenia biznesowe i technologiczne zostały odzwierciedlone w dokumentacji aplikacyjnej, na którą składał się bardzo obszerny wniosek zawierający takie elementy jak analizę przewag technologicznych wraz z planem prac B+R, analizę innowacyjności, analizę rynkowę, analizę opłacalności, analizę potencjału ludzkiego i technicznego oraz budżet. Na podstawie opracowanej dokumentacji EKOPLON otrzymał decyzję o przyznaniu pełnej wnioskowanej kwoty dotacji.

8,9 mln zł

wartość projektu

4,9 mln zł

wartość przyznanego dofinansowania 
Konsultanci PMG doradzili w koncepcji projektu, przygotowali wniosek oraz przeprowadzili nas przez cały proces aplikacyjny w sposób bardzo profesjonalny i sprawny. Ponadto wykazali się dużą wiedzą i zaangażowaniem, które w dużej mierze przyczyniły się do naszego sukcesu. Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę oceniamy firmę PMG jako wysokiej klasy specjalistów, zapewniających wysokiej jakości usługi doradcze w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe. 

Zarząd EKOPLON

bottom of page