top of page

Pierwsze konkursy w ramach FENG - Ścieżka SMART dla przedsiębiorstw

W dniu 7 lutego zostały ogłoszone pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), są to konkursy w ramach Ścieżki SMART, której celem jest wspieranie rozwoju działalności B+R i innowacyjnej przedsiębiorstw.


Wspierane będą kompleksowe projekty z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, cyfryzacji i zazieleniania przedsiębiorstw. Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna dla dużych firm, natomiast firmy z sektora MŚP jako obowiązkowy mogą wybrać albo moduł B+R, albo moduł wdrożenie innowacji, pozostałe moduły będę wybierane w zależności od potrzeb firmy i specyfiki projektu.


Projekty muszą wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).


Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 21 lutego i potrwa do 12 kwietnia.


Nabór dla przedsiębiorstw MŚP będzie prowadziła PARP, a dla dużych przedsiębiorstw NCBR.


Na Ścieżkę SMART został przeznaczony ogromny budżet - w pierwszym naborze na dofinansowanie projektów dla MŚP wynosi on 4,45 mld zł, a dla dużych firm 667 mln zł.


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat Ścieżki SMART:


Powiązane posty

Zobacz wszystkie

INFOSTRATEG - VI konkurs na projekty tematyczne

NCBR ogłosiło VI konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG. Celem Programu j

Kredyt technologiczny FENG – nabór wniosków

W dniu 9 marca BGK ogłosił pierwszy nabór wniosków w ramach Kredytu technologicznego (czytaj więcej o Kredycie technologicznym) programu FENG. Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorstwa z sektora MŚ

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page