top of page

Ścieżka SMART - Moduł wdrożenie innowacji

Strona główna / Dotacje / Wdrożenie innowacji

Jakie projekty
kwalifikują się do wsparcia?

Dotacje można uzyskać na sfinansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących innowacyjnego rozwiązania w skali co najmniej krajowej.

wdrożenie wyników 

własnych prac B+R

wdrożenie zakupionych wyników prac B+R

Kto może 
aplikować o dotację?

Przedsiębiorstwa MŚP
Duże przedsiębiorstwa 

Koszty kwalifikowane 
do dotacji

zakup maszyn i urządzeń

eksperymentalne prace rozwojowe

zakup licencji, patentów

zakup

usług doradczych

zakup robót budowlanych

zakup nieruchomości

Poziom  
dofinansowania

Dla nakładów inwestycyjnych zastosowanie ma Regionalna Pomoc Inwestycyjna, która uzależniona jest od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Dodatkowo przyznana dotacja jest instrumentem częściowo zwrotnym, zależnie od przychodów wygenerowanych w 4 lata po zakończeniu inwestycji.

Poziom dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw jest niższy o 10% od wskazanego na mapie, a dla dużych przedsiębiorstw niższy o 20%

Moduły obligatoryjne. 
Co musisz uwzględnić w projekcie? 

Moduły fakultatywne. 
O co możesz jeszcze aplikować w jednym wniosku? 

Rozwój kompetencji

Internacjonalizacja

Cyfryzacja

Termin  
składania wniosków

Termin rozpoczęcia konkursu planowany jest na przełom I i II kw, 2023 r. 

Nabór będzie realizowany w trybie ciągłym przez kilka miesięcy, a wnioski rozpatrywane będą na bieżąco.

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

kontakt@pmgconsulting.eu

+48 501 014 779                     

Spotkanie online

Dziękujemy za zapytanie

bottom of page