top of page

Ścieżka SMART - Moduł B+R

Strona głównaDotacje / Ścieżka SMART - Moduł B+R

Jakie projekty
kwalifikują się do wsparcia?

Dotacje w module B+R można uzyskać na sfinansowanie prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacyjnego rozwiązania w skali co najmniej krajowej.

Kto może 
aplikować o dotację?

Przedsiębiorstwa MŚP
Duże przedsiębiorstwa
Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych

Koszty kwalifikowane 
do dotacji

wynagrodzenia personelu badawczego

materiały i surowce

do badań

podwykonawstwo

prac B+R

koszty

pośrednie

amortyzacja lub leasing  aparatury badawczej

środki trwałe będące elementem prototypu

Poziom  
dofinansowania 

dofinansowanie do badań przemysłowych

  • małe przedsiębiorstwa - 80% 

  • średnie przedsiębiorstwa - 75% 

  • duże przedsiębiorstwa - 65% 

  • jednostki naukowe - 100%

dofinansowanie do prac rozwojowych

  • małe przedsiębiorstwa - 60% 

  • średnie przedsiębiorstwa - 50% 

  • duże przedsiębiorstwa - 40% 

  • jednostki naukowe - 100%

 

Moduły fakultatywne 
O co możesz jeszcze aplikować w jednym wniosku?  

Zazielenienie

Rozwój kompetencji

Internacjonalizacja

Cyfryzacja

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

kontakt@pmgconsulting.eu

+48 501 014 779                     

Spotkanie online

Dziękujemy za zapytanie

bottom of page