top of page

Ścieżka SMART - Moduł wsparcie prac B+R

Strona głównaDotacje / Wsparcie prac B+R

 Jakie projekty  
kwalifikują się do wsparcia?

Dotacje można uzyskać na sfinansowanie prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacyjnego rozwiązania w skali co najmniej krajowej.

Kto może 
aplikować o dotację?

Przedsiębiorstwa MŚP
Duże przedsiębiorstwa
Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych

Koszty kwalifikowane 
do dotacji

wynagrodzenia personelu badawczego

materiały i surowce

do badań

podwykonawstwo

prac B+R

koszty

pośrednie

amortyzacja lub leasing  aparatury badawczej

środki trwałe będące elementem prototypu

Poziom  
dofinansowania

dofinansowanie do badań przemysłowych

  • małe przedsiębiorstwa - 80% 

  • średnie przedsiębiorstwa - 75% 

  • duże przedsiębiorstwa - 65% 

  • jednostki naukowe - 100%

dofinansowanie do prac rozwojowych

  • małe przedsiębiorstwa - 60% 

  • średnie przedsiębiorstwa - 50% 

  • duże przedsiębiorstwa - 40% 

  • jednostki naukowe - 100%

dofinansowanie do prac przedwdrożeniowych

  • pomoc de minimis - 90% 

  • pomoc na usługi doradcze dla MŚP  - 50%

Moduły fakultatywne 
O co możesz jeszcze aplikować w jednym wniosku?  

Zazielenienie

Rozwój kompetencji

Internacjonalizacja

Cyfryzacja

Termin  
składania wniosków

Termin rozpoczęcia konkursu planowany jest na przełom I i II kw, 2023 r. 

Nabór będzie realizowany w trybie ciągłym przez kilka miesięcy, a wnioski rozpatrywane będą na bieżąco.

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

kontakt@pmgconsulting.eu

+48 501 014 779                     

Spotkanie online

Dziękujemy za zapytanie

bottom of page