top of page

Ścieżka SMART

Strona głównaDotacje / Ścieżka SMART

Jakie projekty
kwalifikują się do wsparcia?

Ścieżka SMART to program dający szerokie możliwości wsparcia projektów innowacyjnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).  W ramach jednego instrumentu jest możliwość wyboru wielu modułów, które odpowiadają potrzebom danego Wnioskodawcy. 

Moduły
obligatoryjne

Spośród poniższych modułów firma MŚP obligatoryjnie wybiera moduł prowadzenia prac B+R lub moduł wdrożenia innowacji, a w przypadku dużych przedsiębiorstw obligatoryjnie moduł prac B+R. 

Moduły
fakultatywne

Dodatkowo do modułów obligatoryjnych można wybrać odpowiadające potrzebom moduły fakultatywne, Moduły mogą być dobierane w odniesieniu do projektów linearnych i nielinearnych. Pod pojęciem projektu linearnego rozumiemy projekt, w którym poszczególne moduły są ze sobą wzajemnie powiązane, a każdy kolejny stanowi kontynuację poprzedniego. Sposób nielinearny oznacza połączenie niepowiązanych ze sobą modułów.

Rozwój kompetencji

Internacjonalizacja

Cyfryzacja

Zazielenienie

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

kontakt@pmgconsulting.eu

+48 501 014 779                     

bottom of page