top of page

Ścieżka SMART - Moduł infrastruktura B+R

Strona główna /  Dotacje / Infrastruktura B+R

Jakie projekty
kwalifikują się do wsparcia?

Dotację można uzyskać na sfinansowanie inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, w tym utworzenie lub rozwój centrum B+R.

utworzenie, w tym budowa nowego centrum badawczo-rozwojowego

rozwój istniejących

centrów B+R poprzez ich rozbudowę i/lub

doposażenie

Kto może 
aplikować o dotację?

Przedsiębiorstwa MŚP
Duże przedsiębiorstwa 

Koszty kwalifikowane 
do dotacji

zakup maszyn i urządzeń

koszty materiałów

zakup licencji, patentów

zakup robót budowlanych

zakup nieruchomości

Poziom  
dofinansowania

Dla nakładów inwestycyjnych zastosowanie ma Regionalna Pomoc Inwestycyjna, która uzależniona jest od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Poziom dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw jest niższy o 10% od wskazanego na mapie, a dla dużych przedsiębiorstw niższy o 20%

Moduły obligatoryjne. 
Co musisz uwzględnić w projekcie? 

Wsparcie prac B+R lub wdrożenie prac B+R w przypadku MŚP

Moduły fakultatywne. 
O co możesz jeszcze aplikować w jednym wniosku? 

Rozwój kompetencji

Internacjonalizacja

Cyfryzacja

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

kontakt@pmgconsulting.eu

+48 501 014 779                     

Spotkanie online

Dziękujemy za zapytanie

bottom of page