top of page

Kredyt na innowacje technologiczne rusza w I kw. 2023 r.

Zaktualizowano: 21 sty 2023

Jednym z pierwszych konkursów dla przedsiębiorców, które mają być ogłoszone w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) będzie tzw. „Kredyt na innowacje technologiczne”, następca działania 3.2.2 POIR 2014-2020.


Kredyt technologiczny będzie realizowany w ramach Priorytetu 2 FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom”. Wsparcie będzie miało formę tzw. premii technologicznej, która spłaca część kredytu technologicznego, zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań (produktów lub procesów).


KIEDY?

Rozpoczęcie konkursu planowane jest w I kwartale 2023 r. Nabór wniosków będzie realizowany w trybie ciągłym przez kilka miesięcy, a wnioski rozpatrywane będą na bieżąco.


DLA KOGO?

Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność na terytorium Polski potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz posiadające zdolność kredytową. Jednym z kryteriów obligatoryjnych konkursu jest dołączenie do dokumentacji aplikacyjnej promesy kredytowej lub warunkowejumowy kredytowej, wystawionej przez jeden z banków współpracujących.


NA CO?

Wsparcie przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.


Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, bądź też wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.


Kredyt na innowacje technologiczne nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.


KOSZTY KWALIFIKOWANE

Na podstawie poprzednich konkursów (działanie 3.2.2 POIR):

  • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej,

  • zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych,

  • zakup używanych środków trwałych,

  • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,

  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,

  • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,

  • wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne,

  • koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną.


POZIOM DOFINANSOWANIA

Dla nakładów inwestycyjnych zastosowanie ma Regionalna Pomoc Inwestycyjna, która uzależniona jest od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa.Poziom dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw jest niższy o 10% od tego wskazanego na mapie

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Kredyt technologiczny FENG – nabór wniosków

W dniu 9 marca BGK ogłosił pierwszy nabór wniosków w ramach Kredytu technologicznego (czytaj więcej o Kredycie technologicznym) programu FENG. Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorstwa z sektora MŚ

Comments


Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page