top of page

Polska Strefa Inwestycji

Jakie projekty
kwalifikują się do Polskiej Strefy Inwestycji?

Polska Strefa Inwestycji to instrument wsparcia nowych inwestycji z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub z PIT do wysokości regionalnej pomocy inwestycyjnej od kosztów nowej inwestycji lub 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników. Z PSI można skorzystać na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. 

Kto może 
skorzystać z PSI?

Przedsiębiorstwa MŚP
Duże przedsiębiorstwa

Koszty kwalifikowane 
do PSI

Inwestycja początkowa rozumiana jest jako:

  • utworzenie nowego zakładu;

  • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;

  • dywersyfikacja produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;

  • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego;

  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił.

Do zwolnienia podatkowego w PSI kwalifikują się nakłady na inwestycję początkową lub wysokość 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników w związku z inwestycją początkową.

Poziom  
zwolnienia podatkowego

Ulga podatkowa PSI stanowi pomoc publiczną - regionalną pomoc inwestycyjną.

Ulga podatkowa = koszt inwestycji * intensywność pomocy publicznej.

Wysokość procentowa pomocy publicznej zależy od wielkości przedsiębiorcy i wybranej lokalizacji. 

Skonsultuj 
się z nami

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma może skorzystać z PSI? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

Spotkanie online

Dziękujemy za zapytanie

bottom of page