top of page

Plantico HINO Zielonki sp. z o.o.

logo-plantico.png
PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. po połączeniu z Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN to czołowa Polska firma hodowlano-nasienna oferująca szeroki asortyment nasion warzyw, kwiatów i ziół, w tym wiele odmian własnej hodowli dla odbiorców hurtowych i detalicznych oraz producentów wielkotowarowych.

Zakres 
współpracy

  • Kompleksowe doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka dla dużych oraz konsorcjów przedsiębiorstw) oraz w ramach programu 2.1 PO IR i 1.2.1 RPO woj. małopolskiego

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "Opracowanie nowej odmiany pomidora gruntowego dedykowanego dla przetwórstwa oraz ulepszonej technologii jego uprawy w celu uzyskania wysokiej jakości, powtarzalnej i wydajnej produkcji w polskich warunkach klimatycznych".

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w firmie Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o."

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. " Przeprowadzenie prac B+R nad opracowaniem nowych odmian wybranych warzyw o podwyższonej wartości prozdrowotnej przeznaczonych do produkcji wielkotowarowej."

  • Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z panelem ekspertów.

  • Rozliczenie przyznanych dotacji.

Efekty 
współpracy

Zespół konsultantów PMG na podstawie założeń biznesowych i technologicznych Klienta przygotował kompletne dokumentacje aplikacyjne dla dwóch projektów badawczo-rozwojowych, których efektem końcowym były pilotażowe linie technologiczne. Spółkom wnioskującym na podstawie przygotowanych wniosków przyznano dotacje na realizację wszyskich 3 projektów. We współpracy z Plantico odnotowaliśmy 100% skuteczności w pozyskiwaniu środków unijnych.

6,4 mln zł

wartość projektów

2,8 mln zł

wartość przyznanego dofinansowania 
Zespół konsultantów, z którymi współpracowaliśmy był bardzo kompetentny, szybko wdrożył się i poznał specyfikę naszej branży, co pozwoliło dobrze uwypuklić kluczowe aspekty naszego projektu i umożliwiło przygotowanie projektu spełniającego wszystkie wytyczne konkursowe. Najlepszym potwierdzeniem dobrze wykonanej pracy przez PMG jest fakt, że nasz projekt znalazł się wśród 4 projektów wybranych do dofinansowania spośród 26 złożonych.

Sławomir Rosiek - Prezes Zarządu

bottom of page