top of page

Ofta sp. z o.o.

OFTAkw.png
Firma OFTA Sp. z o.o. jest polską innowacyjną firmą farmaceutyczną tworzącą i dostarczającą nowoczesne produkty oraz rozwiązania dla rynku okulistycznego zarówno polskiego jak i europejskiego.

Zakres 
współpracy

  • Kompleksowe doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu 1.1.1 PO IR szybka ścieżka.

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "Pierwsze na świecie zastosowanie doustnie podawanej kabergoliny i bromokryptyny (agonistów receptora dopaminergicznego typu 2) w leczeniu proliferacyjnej postaci retinopatii cukrzycowej, cukrzycowego obrzęku plamki, wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) oraz zatoru i zakrzepu naczyń krwionośnych siatkówki."

  • Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z panelem ekspertów.

Efekty 
współpracy

Przekazane przez klienta założenia biznesowe i technologiczne zostały odzwierciedlone w dokumentacji aplikacyjnej, na którą składał się bardzo obszerny wniosek zawierający takie elementy jak analizę przewag technologicznych wraz z planem prac B+R, analizę innowacyjności, analizę rynkowę, analizę opłacalności, analizę potencjału ludzkiego i technicznego oraz budżet. Na podstawie opracowanej dokumentacji spółka otrzymała decyzję o przyznaniu pełnej wnioskowanej kwoty dotacji.

3,8 mln zł

wartość projektu

2,1 mln zł

wartość przyznanego dofinansowania 
To dzięki profesjonalizmowi i wysokim kompetencjom zespołu doradców PMG nasz wniosek był przygotowany bezbłędnie i uzyskał dofinansowanie w wysokości 2.052.141,12 zł. Cenimy firmę PMG za profesjonalizm oraz niezwykle wysoki poziom świadczonych usługi z przyjemnością polecamy jako odpowiedzialnego, kompetentnego partnera dla każdej firmy, która zamierza skutecznie pozyskać środki z funduszy europejskich

Zarząd Ofta sp. z o.o.

bottom of page