top of page

NIWA Hodowla Roślin Jagodowych sp. z o.o.

niwakw.png
Głównym profilem działalności Spółki jest prowadzenie prac hodowlanych dotyczących truskawki, maliny, jeżyny i suchodrzewu jadalnego. Programy hodowlane skierowane są na otrzymanie odmian truskawki, maliny, jeżyny i suchodrzewu jadalnego dedykowanych dla określonych gałęzi przetwórstwa i mrożenia owoców.

Zakres 
współpracy

  • Kompleksowe doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu 1.1.1 PO IR szybka ścieżka dla 3 projektów. 

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "Opracowanie nowych odmian roślin jagodowych (malina, truskawka, jeżyna) dla przetwórstwa o podwyższonej wartości biologicznej i użytkowej, w tym ograniczonej podatności na choroby i szkodniki, o cechach stanowiących o wysokiej opłacalności produkcji (m.in. maszynowy zbiór owoców maliny i jeżyny)".

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "Uzyskanie nowych odmian maliny czarnej w procesie hodowli twórczej oraz opracowanie technologii dla ukierunkowanej produkcji owoców".

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "Opracowanie nowych odmian suchodrzewu jadalnego dostosowanych do warunków klimatycznych Polski, o owocach deserowych i/lub do przetwórstwa z uwzględnieniem ich wysokiej wartości prozdrowotnej oraz opracowanie uproszczonej technologii produkcji."

  • Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z panelem ekspertów.

  • Rozliczenie przyznanej dotacji.

Efekty 
współpracy

Przekazane przez klienta założenia biznesowe i technologiczne zostały odzwierciedlone w dokumentacji aplikacyjnej, na którą składał się bardzo obszerny wniosek zawierający takie elementy jak analizę przewag technologicznych wraz z planem prac B+R, analizę innowacyjności, analizę rynkowę, analizę opłacalności, analizę potencjału ludzkiego i technicznego oraz budżet. Na podstawie opracowanej dokumentacji NIWA otrzymała decyzje o przyznaniu pełnych wnioskowanych kwot dotacji na realizację wszystkich 3 projektów co daje nam 100% skuteczności w aplikowaniu o środki unijne dla tego klienta.

6,5 mln zł

wartość projektów

4,8 mln zł

wartość przyznanego dofinansowania 
Doradcy PMG  to niewątpliwe wykfalifikowany zespół ekspertów doskonale znających specyfikę projektów B+R, czego dowodem jest przygotowanie wniosku na najwyższym poziomie merytorycznym. Warto podkreślić, że jest to drugi projekt realizowany w ramach działania 1.1.1 szybka ścieżka PO IR przy współpracy z firmą PMG. Obydwa z nich otrzymały liczbę 22/23 punktów i uplasowały się na 1 miejscu list rankingowych, co świadczy o 100% skuteczności i bardzo wysokim poziomie świadczonych usług

Zarząd NIWA HRJ sp. z o.o.

bottom of page