top of page

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA

1574673728097.jpeg
Spółka jest największym przedsiębiorstwem wodociągowym w Polsce. Podstawową dziedziną działalności Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA jest ujmowanie, uzdatnianie i sprzedaż wody pitnej przedsiębiorstwom posiadającym zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Zakres 
współpracy

  • Kompleksowe doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu 1.2 RPO woj. śląskiego. 

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi".

  • Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z panelem ekspertów.

Efekty 
współpracy

Przekazane przez klienta założenia biznesowe i technologiczne zostały odzwierciedlone w dokumentacji aplikacyjnej, na którą składał się bardzo obszerny wniosek zawierający takie elementy jak analizę przewag technologicznych wraz z planem prac B+R, analizę innowacyjności, analizę rynkowę, analizę opłacalności, analizę potencjału ludzkiego i technicznego oraz budżet. Na podstawie opracowanej dokumentacji spółka otrzymała decyzję o przyznaniu pełnej wnioskowanej kwoty dotacji.

4,2 mln zł

wartość projektu

2,2 mln zł

wartość przyznanego dofinansowania 
PMG wykonała usługę bardzo profesjonalnie i terminowo. Zespół konsultantów przez cały okres współpracy służył fachową pomocą, praktyczną wiedzą z zakresu projektów B+R oraz rzetelnie dotrzymał warunków umowy. Wyrażamy pełne zadowolenie z poziomu świadczonych usług i polecamy firmę PMG  jako profesjonalnego doradcę w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych z obszaru B+R

Zarząd GPW SA

bottom of page