top of page

Future Processing SA

Strona główna / Referencje / FutureProcessing
FPkw.png
Future Processing jest jedną z najwiekszych firm informatycznych w Polsce, zajmuje się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań dla różnych sektorów rynku na całym świecie.

Zakres 
współpracy

  • Kompleksowe doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka dla dużych oraz konsorcjów przedsiębiorstw) dla 2 projektów.

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "Innowacyjna platforma obliczeniowa uzupełniająca trójwymiarowe obrazowanie (3D) naczyń w angiografii komputerowej (angio-TK) o warunki przepływowe - czwarty wymiar (4D) oparty o obliczeniową mechanikę płynów (CFD)".

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "Opracowanie zestawu metod i algorytmów do automatycznej oceny wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych w badaniach tomografii komputerowej serca"

  • Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z panelem ekspertów.

Efekty 
współpracy

Przekazane przez klienta założenia biznesowe i technologiczne zostały odzwierciedlone w dokumentacjach aplikacyjnych na podstawie których Future Processing SA otrzymała dotacje na realizację dwóch wnioskowanych projektów. Zespół PMG ponownie może się pochwalić 100% skutecznością w pozyskiwaniu dotacji.  

22,9 mln zł

wartość projektów

11,5 mln zł

wartość przyznanego dofinansowania 
Rezultatem współpracy była pozytywna ocena złożonych wniosków i przyznanie dofinansowania na realizacje projektów w wysokości 11,5 mln zł. Wszystkie działania realizowane przez PMG wykonywane były profesjonalnie, a współpraca przebiegała bezproblemowo i bardzo sprawnie. Doradcy PMG cechują się niespotykanym zaangażowaniem, wysokim poziomem kompetencji, przygotowaniem merytorycznym i gwarantują wysokie standardy obsługi, co przełożyło się na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na najwyższym poziomie merytorycznym.

Zarząd Future Processing SA

bottom of page