top of page

Epicom sp. z o.o.

EPICOMkw.png
Epicom jest polskim producentem produktów domowego użytku takich jak papiery toaletowe i ręczniki papierowe. Zakład Produkcyjny Epicom mieści się w Bogumiłowie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Zakres 
współpracy

  • Kompleksowe doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu 1.1.1 PO IR szybka ścieżka.

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "Opracowanie innowacyjnej linii produktowej ręcznikowych papierów funkcjonalnych, zawierających uzyskiwane z recyklingu odpadów własne dodatki wzmacniające oraz biopolimerowe dodatki funkcjonalizujące zastępujące żywice wodoutrwalające i stanowiące nośnik nowatorskich substancji higienizacyjnych - gemini surfaktantów".

  • Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z panelem ekspertów.

  • Rozliczenie przyznanej dotacji.

Efekty 
współpracy

Przekazane przez klienta założenia biznesowe i technologiczne zostały odzwierciedlone w dokumentacji aplikacyjnej, na którą składał się bardzo obszerny wniosek zawierający takie elementy jak analizę przewag technologicznych wraz z planem prac B+R, analizę innowacyjności, analizę rynkowę, analizę opłacalności, analizę potencjału ludzkiego i technicznego oraz budżet. Na podstawie opracowanej dokumentacji Epicom otrzymał decyzję o przyznaniu pełnej wnioskowanej kwoty dotacji.

10,5 mln zł

wartość projektu

7,2 mln zł

wartość przyznanego dofinansowania 
Prezentowany przez PMG poziom organizacyjny i merytoryczny dawał nam poczucie, że współpracujemy z odpowiedzialnym i profesjonalnym partnerem. Doradcy przygotowujący dokumentację oraz Manager efektywnie zarządzali całym procesem aplikowania, byli zaangażowani i podejmowali wszelkie działania niezbędne do zapewnienia sukcesu naszego projektu. Jesteśmy usatysfakcjonowani z wykonania tak ważnego i trudnego zlecenia i tym samym polecamy firmę PMG  jako wiarygodnego, rzetelnego i skutecznego partnera w projektach badawczych.

Zarząd Epicom sp. z o.o.

bottom of page