top of page

DTiQ Poland sp. z o.o.

DTIQkw.png
DTiQ Poland to firma informatyczna, która tworzy inteligentne systemy monitorowania i analizy danych dla restauracji i sklepów na całym świecie.Technologia DTiQ umożliwia zarządzanie firmą wirtualnie i zapobiega stratom w przedsiębiorstwach wielopodmiotowych.

Zakres 
współpracy

  • Kompleksowe doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka dla dużych oraz konsorcjów przedsiębiorstw).

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "Opracowanie inteligentnego systemu zapobiegania stratom oraz monitoringu jakości pracy sieci restauracji szybkiej obsługi.

  • Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z panelem ekspertów.

  • Rozliczenie przyznanej dotacji.

Efekty 
współpracy

Przekazane przez klienta założenia biznesowe i technologiczne zostały odzwierciedlone w dokumentacji aplikacyjnej, na którą składał się bardzo obszerny wniosek zawierający takie elementy jak analizę przewag technologicznych wraz z planem prac B+R, analizę innowacyjności, analizę rynkowę, analizę opłacalności, analizę potencjału ludzkiego i technicznego oraz budżet. Na podstawie opracowanej dokumentacji spółka DTiQ otrzymała decyzję o przyznaniu pełnej wnioskowanej kwoty dotacji.

9,5 mln zł

wartość projektu

5,7 mln zł

wartość przyznanego dofinansowania 
Dotychczasową współpracę oceniamy bardzo pozytywnie. Firma PMG dobrze wywiązuje się z umowy, powierzone zadania wykonuje z zachowaniem należytej staranności i w terminie. Na każdym etapie współpracy możemy liczyć na pełne zaangażowanie i profesjonalne doradztwo dlatego uważamy, że firma PMG jest godna polecenia jako profesjonalny i skuteczny doradca w pozyskiwaniu dofinansowania na projekty badawczo-rozwojowe.

VP of R&D DTiQ

bottom of page