top of page

Deveris Polska sp. z o.o.

deveris-300x300.png
Spółka działa w obszarze żywienia zwierząt, zajmuje się produkcją wartościowego dodatku do pasz pochodzącego z rozdziału krwi drobiowej. Celem spółki jest dywersyfikacja źródeł wysokiej jakości białka żywieniowego i funkcjonalnego, oraz zwiększenie wydajności i ekologiczności produkcji drobiu i pasz.

Zakres 
współpracy

  • Kompleksowe doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu 1.1.1 PO IR szybka ścieżka.

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "Innowacyjne technologie rozdziału i wykorzystania składników krwi drobiowej na cele żywienia zwierząt".

  • Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z panelem ekspertów.

  • Rozliczenie przyznanej dotacji.

Efekty 
współpracy

Przekazane przez klienta założenia biznesowe i technologiczne zostały odzwierciedlone w dokumentacji aplikacyjnej, na którą składał się bardzo obszerny wniosek zawierający takie elementy jak analizę przewag technologicznych wraz z planem prac B+R, analizę innowacyjności, analizę rynkowę, analizę opłacalności, analizę potencjału ludzkiego i technicznego oraz budżet. Na podstawie opracowanej dokumentacji spółka otrzymała decyzję o przyznaniu pełnej wnioskowanej kwoty dotacji.

13,1 mln zł

wartość projektu

9,5 mln zł

wartość przyznanego dofinansowania 
PMG doradzała w zakresie koncepcji projektu, koordynowała współpracę całego zespołu, w tym również podwykonawców, a co najważniejsze sporządziła całość dokumentacji aplikacyjnej oraz przygotowała nas do spotkania z ekspertami podczas oceny wniosku. Poziom doradztwa i przygotowanej dokumentacji oceniam na bardzo wysokim poziomie, co również potwierdza wynik oceny: 25/28 punktów i zajęcie drugiego miejsca na liście rankingowej.

Zarząd Deveris Polska sp. z o.o.

bottom of page