top of page

Fabryka Papieru i Tektury Beskidy SA

beskidykw.png
Fabryka Papieru i Tektury Beskidy S.A. jest wiodącym europejskim producentem makulaturowego papieru ręcznikowego, ręczników typu ZZ, papierów celulozowych, tektury litej z dodatkiem włókien tekstylnych oraz tekturowych zabezpieczeń podłogowych.

Zakres 
współpracy

  • Kompleksowe doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu 1.2.1 RPO woj. małopolskiego.

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "Innowacyjne ręcznikowe papiery funkcjonalne z dodatkiem biopolimerów".

  • Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z panelem ekspertów.

  • Rozliczenie przyznanej dotacji.

Efekty 
współpracy

Przekazane przez klienta założenia biznesowe i technologiczne zostały odzwierciedlone w dokumentacji aplikacyjnej, na którą składał się bardzo obszerny wniosek zawierający takie elementy jak analizę przewag technologicznych wraz z planem prac B+R, analizę innowacyjności, analizę rynkowę, analizę opłacalności, analizę potencjału ludzkiego i technicznego oraz budżet. Na podstawie opracowanej dokumentacji spółka Beskidy otrzymała decyzję o przyznaniu pełnej wnioskowanej kwoty dotacji.

6,4 mln zł

wartość projektu

4,4 mln zł

wartość przyznanego dofinansowania 
Sporządzony przez PMG wniosek pomimo bardzo krótkiego terminu realizacji wykonany był bardzo rzetelnie i profesjonalnie. Podczas współpracy dało się zauważyć duże doświadczenie zespołu w realizacji projektów o podobnej specyfice, co wg nas przełożyło się na bardzo wysoki poziom przygotowanej dokumentacji. Współpraca z firmą PMG w pełni spełniła nasze oczekiwania odnośnie doradztwa w pozyskaniu dotacji, potwierdzamy również, że reprezentuje również wysokie standardy obsługi klienta i z pełnym przekonaniem możemy polecić ją jako rzetelnego i godnego zaufania partnera biznesowego

Zarząd FPIT Beskidy SA

bottom of page