top of page

Ulga badawczo-rozwojowa

Jakie projekty
kwalifikują się do ulgi B+R?

Do ulgi B+R kwalifikują się koszty działalności badawczo-rozwojowej, które zostały poniesione w danym roku podatkowym. Z ulgi B+R można skorzystać bez względu na osiągnięcie celu prowadzonej działaności B+R w postaci opracowania innowacyjnego rozwiązania. 

Kto może 
skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej?

Przedsiębiorstwa MŚP
Duże przedsiębiorstwa
Centra Badawczo-Rozowojowe

Koszty kwalifikowane 
do ulgi

wynagrodzenia pracowników prowadzących działalność B+R 

drobny sprzęt laboratoryjny, materiały i surowce 

ekspertyzy, usługi doradcze, opinie jednostek naukowych

koszty uzyskania i utrzymania 

patentu

amortyzacja lub leasing  aparatury badawczej i WNIP

środki trwałe będące elementem prototypu

Poziom  
odliczenia od podatku

Ulga B+R to rozwiązanie pozwalające na „podwójne” odliczanie od podstawy opodatkowania powyżej wskazanych kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę. 

Maksymalne odliczenie kosztów kwalifikowanych z wyjątkiem wynagrodzeń wynosi 100% bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, a w przypadku kosztów wynagrodzeń odliczenie wynosi 200%,

Dla podatników mających status Centrum Badawczo-Rozwojowego odpis 200% kosztów kwalifikowanych obejmuje wszystkie rodzaje kosztów kwalifikowanych, z wyjątkiem kosztów związanych z ochroną patentową dla dużych podatników (tu pozostanie 100% dodatkowego odpisu).

Skonsultuj 
się z nami

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma może skorzystać z ulgi B+R? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

Spotkanie online

Dziękujemy za zapytanie

bottom of page