top of page

Poddziałanie 3.2.1 PO IR „Badania na rynek”

Zaktualizowano: 29 lis 2022

Badania na rynek to program przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz w przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w ostatnich 3 latach osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy złotych (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 1 mln złotych (dotyczy średnich przedsiębiorców). Dofinansowanie może być przeznaczone na sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

13 stycznia 2021 - 17 lutego 2021


BENEFICJENCI

MŚP, którzy zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz w przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w ostatnich 3 latach osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy złotych (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 1 mln złotych (dotyczy średnich przedsiębiorców).


KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • wydatki inwestycyjne:

 • nabycie lub leasing nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (łączna wartość tych kosztów może wynieść do 10 % kosztów kwalifikowalnych)

 • nabycie, wytworzenie lub leasing środków trwałych;

 • nabycie robót i materiałów budowlanych;

 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how;

 • eksperymentalne prace rozwojowe

 • usługi doradcze

LIMITY

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 1 mln zł

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na prace rozwojowe wynosi 1 mln zł

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na usługi doradcze wynosi 1 mln zł.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 65 000 000,00 zł

 • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 435 000 000,00 zł


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalne dofinansowanie w zakresie infrastruktury określa mapa pomocy regionalnej:

 • woj. podkarpackie, lubelskie podlaskie, warmińsko-mazurskie: 60-70%

 • woj. małopolskie, opolskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubuskie, pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie: 45-55%

 • woj. śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie: 35-45%

 • woj. mazowieckie: 20-55%

Maksymalne dofinansowanie w zakresie prac rozwojowych:

 • mikro-, mały przedsiębiorca – 45 %;

 • średni przedsiębiorca – 35 %;

Maksymalne dofinansowanie w zakresie usług doradczych:

 • mikro-, mały i średni przedsiębiorca – 50 %;

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

90 dni od zakończenia naboru

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Poniżej znajduje się lista konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów strategicznych i programów krajowych. INFOSTRATEG VI (projekty tematyczne) Alokacja: 80 mln z

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page