top of page

Poddziałanie 3.2.1 PO IR „Badania na rynek”

Zaktualizowano: 29 lis 2022

Badania na rynek to program przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz w przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w ostatnich 3 latach osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy złotych (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 1 mln złotych (dotyczy średnich przedsiębiorców). Dofinansowanie może być przeznaczone na sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

13 stycznia 2021 - 17 lutego 2021


BENEFICJENCI

MŚP, którzy zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz w przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w ostatnich 3 latach osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy złotych (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 1 mln złotych (dotyczy średnich przedsiębiorców).


KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • wydatki inwestycyjne:

  • nabycie lub leasing nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (łączna wartość tych kosztów może wynieść do 10 % kosztów kwalifikowalnych)

  • nabycie, wytworzenie lub leasing środków trwałych;

  • nabycie robót i materiałów budowlanych;

  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how;

 • eksperymentalne prace rozwojowe

 • usługi doradcze

LIMITY

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 1 mln zł

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na prace rozwojowe wynosi 1 mln zł

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na usługi doradcze wynosi 1 mln zł.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 65 000 000,00 zł

 • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 435 000 000,00 zł


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalne dofinansowanie w zakresie infrastruktury określa mapa pomocy regionalnej:

 • woj. podkarpackie, lubelskie podlaskie, warmińsko-mazurskie: 60-70%

 • woj. małopolskie, opolskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubuskie, pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie: 45-55%

 • woj. śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie: 35-45%

 • woj. mazowieckie: 20-55%

Maksymalne dofinansowanie w zakresie prac rozwojowych:

 • mikro-, mały przedsiębiorca – 45 %;

 • średni przedsiębiorca – 35 %;

Maksymalne dofinansowanie w zakresie usług doradczych:

 • mikro-, mały i średni przedsiębiorca – 50 %;

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

90 dni od zakończenia naboru

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

FENG – harmonogram naborów na 2023 r.

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Comments


Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page