top of page

Poddziałanie 2.4.1. PO IR inno_Lab Pilotaż Przemysł 4.0

Zaktualizowano: 29 lis 2022

Grant przeznaczony jest na realizację projektów polegających na przygotowaniu firmy do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożeniu wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji, które są wynikiem opracowanej mapy drogowej.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

15 - 30 czerwca 2021


BENEFICJENCI

Mali i średni (z wyłączeniem mikro) przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, którzy w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 miliony złotych.


KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki na:

  • usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej,

  • usługi doradcze związanych z wdrożeniem mapy drogowej,

  • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji,

  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

LIMITY

  • Maksymalna wartość grantu – 800 tys. PLN

  • Maksymalna wartość kosztów na opracowanie mapy drogowej nie może przekroczyć 100 tys. PLN

  • Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy


ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

25 mln PLN


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Grant stanowi:

  1. pomoc de minimis - 85% dofinansowania a) na usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej b) na usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej, na nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją działań wskazanych w mapie drogowej

  2. pomoc na usługi doradcze w zakresie usług doradczych związanych z wdrożeniem mapy drogowej – 50% dofinansowania

  3. regionalną pomoc inwestycyjną dla MŚP w zakresie nabycia środków trwałych oraz nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją działań wskazanych w mapie drogowej – 20-70% dofinansowania

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

90 dni od czasu zakończenia naboru

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Poniżej znajduje się lista konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów strategicznych i programów krajowych. INFOSTRATEG VI (projekty tematyczne) Alokacja: 80 mln z

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page