top of page

Poddziałanie 2.4.1. PO IR inno_Lab Pilotaż Przemysł 4.0

Zaktualizowano: 29 lis 2022

Grant przeznaczony jest na realizację projektów polegających na przygotowaniu firmy do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożeniu wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji, które są wynikiem opracowanej mapy drogowej.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

15 - 30 czerwca 2021


BENEFICJENCI

Mali i średni (z wyłączeniem mikro) przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, którzy w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 miliony złotych.


KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki na:

  • usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej,

  • usługi doradcze związanych z wdrożeniem mapy drogowej,

  • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji,

  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

LIMITY

  • Maksymalna wartość grantu – 800 tys. PLN

  • Maksymalna wartość kosztów na opracowanie mapy drogowej nie może przekroczyć 100 tys. PLN

  • Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy


ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

25 mln PLN


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Grant stanowi:

  1. pomoc de minimis - 85% dofinansowania a) na usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej b) na usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej, na nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją działań wskazanych w mapie drogowej

  2. pomoc na usługi doradcze w zakresie usług doradczych związanych z wdrożeniem mapy drogowej – 50% dofinansowania

  3. regionalną pomoc inwestycyjną dla MŚP w zakresie nabycia środków trwałych oraz nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją działań wskazanych w mapie drogowej – 20-70% dofinansowania

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

90 dni od czasu zakończenia naboru

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

FENG – harmonogram naborów na 2023 r.

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page