top of page

Poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty

Zaktualizowano: 29 lis 2022

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

1 kwietnia 2021 – 27 stycznia 2022, konkurs podzielony na 5 rund


BENEFICJENCI

Przedsiębiorstwa MŚP samodzielnie albo w konsorcjum: jako koordynator albo lider


KOSZTY KWALIFIKOWALNE

1) opracowanie studium wykonalności, 2) podróże służbowe pracowników, 3) usługi doradcze, 4) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, 5) organizacja spotkań związanych z przygotowaniem projektu, 6) tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej.


LIMITY

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na przygotowanie projektu o Eurogrant ze studium wykonalności, dla wnioskodawców:

A. Samodzielnie aplikujących – wynosi 280 060 PLN,

B. W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 239 310 PLN,

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na przygotowanie projektu o Eurogrant bez studium wykonalności, dla wnioskodawców:

A. Samodzielnie aplikujących – wynosi 64 000 PLN,

B. W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 23 250 PLN.


ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

5 mln PLN, w tym dla projektów: 1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 1 mln PLN, 2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie: 4 mln PLN


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych.


TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

100 dni od dnia zamknięcia rundy naboru

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

FENG – harmonogram naborów na 2023 r.

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Comments


Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page