top of page

Poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty

Zaktualizowano: 29 lis 2022

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

1 kwietnia 2021 – 27 stycznia 2022, konkurs podzielony na 5 rund


BENEFICJENCI

Przedsiębiorstwa MŚP samodzielnie albo w konsorcjum: jako koordynator albo lider


KOSZTY KWALIFIKOWALNE

1) opracowanie studium wykonalności, 2) podróże służbowe pracowników, 3) usługi doradcze, 4) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, 5) organizacja spotkań związanych z przygotowaniem projektu, 6) tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej.


LIMITY

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na przygotowanie projektu o Eurogrant ze studium wykonalności, dla wnioskodawców:

A. Samodzielnie aplikujących – wynosi 280 060 PLN,

B. W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 239 310 PLN,

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na przygotowanie projektu o Eurogrant bez studium wykonalności, dla wnioskodawców:

A. Samodzielnie aplikujących – wynosi 64 000 PLN,

B. W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 23 250 PLN.


ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

5 mln PLN, w tym dla projektów: 1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 1 mln PLN, 2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie: 4 mln PLN


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych.


TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

100 dni od dnia zamknięcia rundy naboru

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Poniżej znajduje się lista konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów strategicznych i programów krajowych. INFOSTRATEG VI (projekty tematyczne) Alokacja: 80 mln z

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page