top of page

Poddziałanie 1.2.3 RPO WM Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem

Zaktualizowano: 29 lis 2022

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty służące wzmacnianiu współpracy MŚP z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu i polegające na zapewnieniu podmiotom z sektora MŚP dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, usług bądź też zmian procesowych. Wsparcie dotyczy przedsięwzięć zapewniających realizację pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania tj. obejmujących zarówno komponent badawczo-rozwojowy, jak i wdrożeniowy.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

30 kwietnia 2021 – 27 lipca 2021, konkurs podzielony na 3 rundy


BENEFICJENCI

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego.


KOSZTY KWALIFIKOWALNE

I. GRUPA WYDATKÓW DOTYCZĄCA REALIZACJI KOMPONENTU B+R PROJEKTU (co najmniej 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu): a. wydatki w zakresie usług badawczo-rozwojowych:

  • wydatki na zakup usług w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych,

  • wydatki na zakup usług w zakresie wzornictwa.

b. wydatki w zakresie usług proinnowacyjnych (element fakultatywny, kwalifikowany wyłącznie w przypadku, gdy w ramach danego projektu występuje łącznie z usługami badawczo-rozwojowymi):

  • zakup usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab),

  • zakup usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań,

  • zakup usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej.

II. GRUPA WYDATKÓW DOTYCZĄCA REALIZACJI KOMPONENTU WDROŻENIOWEGO PROJEKTU (poniżej 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu):

  • wydatki na zakup nowych środków trwałych, wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia,

  • wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych.

LIMITY

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu: 500 tys. PLN


ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

30 992 686,43 PLN


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Wydatki inwestycyjne (regionalna pomoc inwestycyjna):

1) mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,

2) średnie przedsiębiorstwa – 45%.

Pozostałe wydatki – usługi badawcze i proinnowacyjne (de minimis) – 85%


TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to:

  • wrzesień 2021 r. dla 1 rundy,

  • październik 2021 r. dla 2 rundy,

  • listopad 2021 r. dla 3 rundy.

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

FENG – harmonogram naborów na 2023 r.

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Comments


Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page