top of page

Pilotażowy Program „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”

PARP ogłosiła nabór wniosków w ramach pilotażowego programu Robogrant, którego celem jest rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej poprzez realizację projektów robotycznych. Założeniem jest zwiększenie konkurencyjności tej branży poprzez transformację technologiczną.


TERMIN NABORU WNIOSKÓW

8 listopada - 6 grudnia 2022 r. (do godz.16:00)


BENEFICJENCI

MŚP (z wyłączeniem mikro) z branży meblarskiej, które przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym składają wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 3 mln zł.


BUDŻET KONKURSU

29 mln zł.


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia w zakresie pomocy de minimis - 85%.


LIMITY

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 mln zł.

Maksymalna wartość grantu dla jednego przedsiębiorcy: 850 tys. zł.


KOSZTY KWALIFIKOWANE


1. Koszty nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych,

2. Koszty nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia pozostałych nowych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, tj.:

  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych,

  • maszyn i urządzeń służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym (w szczególności czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, ogrodzenia, osłony, optoelektroniczne urządzenia ochronne, kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

  • maszyn i urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

  • urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, niezbędnych do interakcji człowiek-maszyna.

3. Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych (robotów przemysłowych oraz pozostałych maszyn i urządzeń) z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

FENG – harmonogram naborów na 2023 r.

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Commentaires


Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page