top of page

Pilotażowy Program „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”

PARP ogłosiła nabór wniosków w ramach pilotażowego programu Robogrant, którego celem jest rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej poprzez realizację projektów robotycznych. Założeniem jest zwiększenie konkurencyjności tej branży poprzez transformację technologiczną.


TERMIN NABORU WNIOSKÓW

8 listopada - 6 grudnia 2022 r. (do godz.16:00)


BENEFICJENCI

MŚP (z wyłączeniem mikro) z branży meblarskiej, które przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym składają wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 3 mln zł.


BUDŻET KONKURSU

29 mln zł.


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia w zakresie pomocy de minimis - 85%.


LIMITY

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 mln zł.

Maksymalna wartość grantu dla jednego przedsiębiorcy: 850 tys. zł.


KOSZTY KWALIFIKOWANE


1. Koszty nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych,

2. Koszty nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia pozostałych nowych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, tj.:

  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych,

  • maszyn i urządzeń służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym (w szczególności czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, ogrodzenia, osłony, optoelektroniczne urządzenia ochronne, kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

  • maszyn i urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

  • urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, niezbędnych do interakcji człowiek-maszyna.

3. Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych (robotów przemysłowych oraz pozostałych maszyn i urządzeń) z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Poniżej znajduje się lista konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów strategicznych i programów krajowych. INFOSTRATEG VI (projekty tematyczne) Alokacja: 80 mln z

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page