top of page

Działanie 2.1 PO IR „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R”

Zaktualizowano: 29 lis 2022

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w budynki, aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, w tym na roboty budowlane, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu. 


TERMIN NABORU WNIOSKÓW

14 kwietnia 2020 r. – 11 maja 2020 r.


BENEFICJENCI

Przedsiębiorstwa MŚP i inne niż MŚP


KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • Nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

 • Nabycia lub wytworzenia środków trwałych.

 • Nabycie robót i materiałów budowlanych.

 • Nabycie wartości WNiP w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

 • Koszty zakupu materiałów związanych z realizacją projektu.

 • Spłaty rat leasingu nieruchomości poniesione przez korzystającego od dnia zakończenia realizacji projektu do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu.

 • Spłaty rat wartości początkowej środków trwałych.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

350 000 000 PLN


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalne dofinansowanie w zakresie infrastruktury określa mapa pomocy regionalnej:

 • woj. podkarpackie, lubelskie podlaskie, warmińsko-mazurskie: 50-70%

 • woj. małopolskie, opolskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubuskie, pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie: 35-55%

 • woj. śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie: 25-45%

 • woj. mazowieckie: 10-55%

Maksymalne dofinansowanie w zakresie prac rozwojowych:

 • mikro-, mały przedsiębiorca – 45 %;

 • średni przedsiębiorca – 35 %;

 • duży przedsiębiorca – 25 %.

Maksymalne dofinansowanie w zakresie pomocy de minimis:

 • mikro-, mały przedsiębiorca – 45 %;

 • średni przedsiębiorca – 35 %;

 • duży przedsiębiorca – 25 %.

MIN WARTOŚĆ PROJEKTU

2 000 000 PLN


MAX WARTOŚĆ PROJEKTU

50 000 000 EUR

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Poniżej znajduje się lista konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów strategicznych i programów krajowych. INFOSTRATEG VI (projekty tematyczne) Alokacja: 80 mln z

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page