top of page

Działanie 2.1 PO IR „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R”

Zaktualizowano: 29 lis 2022

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w budynki, aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, w tym na roboty budowlane, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu. 


TERMIN NABORU WNIOSKÓW

14 kwietnia 2020 r. – 11 maja 2020 r.


BENEFICJENCI

Przedsiębiorstwa MŚP i inne niż MŚP


KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • Nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

 • Nabycia lub wytworzenia środków trwałych.

 • Nabycie robót i materiałów budowlanych.

 • Nabycie wartości WNiP w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

 • Koszty zakupu materiałów związanych z realizacją projektu.

 • Spłaty rat leasingu nieruchomości poniesione przez korzystającego od dnia zakończenia realizacji projektu do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu.

 • Spłaty rat wartości początkowej środków trwałych.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

350 000 000 PLN


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalne dofinansowanie w zakresie infrastruktury określa mapa pomocy regionalnej:

 • woj. podkarpackie, lubelskie podlaskie, warmińsko-mazurskie: 50-70%

 • woj. małopolskie, opolskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubuskie, pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie: 35-55%

 • woj. śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie: 25-45%

 • woj. mazowieckie: 10-55%

Maksymalne dofinansowanie w zakresie prac rozwojowych:

 • mikro-, mały przedsiębiorca – 45 %;

 • średni przedsiębiorca – 35 %;

 • duży przedsiębiorca – 25 %.

Maksymalne dofinansowanie w zakresie pomocy de minimis:

 • mikro-, mały przedsiębiorca – 45 %;

 • średni przedsiębiorca – 35 %;

 • duży przedsiębiorca – 25 %.

MIN WARTOŚĆ PROJEKTU

2 000 000 PLN


MAX WARTOŚĆ PROJEKTU

50 000 000 EUR

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

FENG – harmonogram naborów na 2023 r.

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Comments


Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page