top of page

Działanie 15.1 RPO WL „Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki”

Zaktualizowano: 29 lis 2022

Konkurs jest podzielony na rundy i obejmuje dofinansowanie projektów, których przedmiotem są następujące inwestycje:


I Runda konkursu „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW” Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o maksymalnej zainstalowanej mocy do 0,5 MW. Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.


II Runda konkursu „Głęboka termomodernizacja” Głęboka termomodernizacja budynków/lokalów, obejmująca kompleksowe, wielokierunkowe działania, w tym możliwość instalacji źródeł ciepła opartych o OZE lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE. Powyższe działania w zakresie głębokiej termomodernizacji, mające na celu poprawę efektywności energetycznej muszą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. Możliwa jest również budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do produkcji energii z OZE, jako dodatkowy element projektu, niezwiązany z wymianą źródła ciepła. Dodatkowym elementem projektu może być również zastosowanie magazynów energii, systemów zarządzania energią oraz zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego.


III Runda konkursu „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW” Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o zainstalowanej mocy powyżej 0,5 MW. Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

I Runda konkursu „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW” od dnia 28.02.2022 r. do dnia 21.03.2022 r. do godziny 15:00:00;

II Runda konkursu „Głęboka termomodernizacja” od dnia 22.03.2022 r. do dnia 20.04.2022 r. do godziny 15:00:00;

III Runda konkursu „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW” od dnia 21.04.2022 r. do dnia 06.05.2022 r. do godziny 15:00:00


BENEFICJENCI

Przedsiębiorstwa MŚP i duże


ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

Runda I: ok. 24,4 mln zł Runda II: ok. 32,9 mln zł Runda III: ok. 36,6 mln zł


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Runda I Maksymalna kwota dofinansowania: 200 000 EUR mikro, małe przedsiębiorstwa: 65%, średnie przedsiębiorstwa: 55%, duże przedsiębiorstwa: 45%.

Runda II Maksymalna kwota dofinansowania: 1 500 000 PLN. mikro, małe przedsiębiorstwa: 65%, średnie przedsiębiorstwa: 55%, duże przedsiębiorstwa: 45%.

Runda III Maksymalna kwota dofinansowania: 3 000 000 PLN. 1. Budowa nowych instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE: mikro, małe przedsiębiorstwa: 80%, średnie przedsiębiorstwa: 70%, duże przedsiębiorstwa: 60%.

2. Przebudowa i rozbudowa instalacji do produkcji energii z OZE; Magazyny energii; Prace przygotowawcze: mikro, małe przedsiębiorstwa: 65%, średnie przedsiębiorstwa: 55%, duże przedsiębiorstwa: 45%.


Powiązane posty

Zobacz wszystkie

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Poniżej znajduje się lista konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów strategicznych i programów krajowych. INFOSTRATEG VI (projekty tematyczne) Alokacja: 80 mln z

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page