top of page

Działanie 15.1 RPO WL „Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki”

Zaktualizowano: 29 lis 2022

Konkurs jest podzielony na rundy i obejmuje dofinansowanie projektów, których przedmiotem są następujące inwestycje:


I Runda konkursu „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW” Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o maksymalnej zainstalowanej mocy do 0,5 MW. Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.


II Runda konkursu „Głęboka termomodernizacja” Głęboka termomodernizacja budynków/lokalów, obejmująca kompleksowe, wielokierunkowe działania, w tym możliwość instalacji źródeł ciepła opartych o OZE lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE. Powyższe działania w zakresie głębokiej termomodernizacji, mające na celu poprawę efektywności energetycznej muszą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. Możliwa jest również budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do produkcji energii z OZE, jako dodatkowy element projektu, niezwiązany z wymianą źródła ciepła. Dodatkowym elementem projektu może być również zastosowanie magazynów energii, systemów zarządzania energią oraz zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego.


III Runda konkursu „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW” Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o zainstalowanej mocy powyżej 0,5 MW. Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

I Runda konkursu „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW” od dnia 28.02.2022 r. do dnia 21.03.2022 r. do godziny 15:00:00;

II Runda konkursu „Głęboka termomodernizacja” od dnia 22.03.2022 r. do dnia 20.04.2022 r. do godziny 15:00:00;

III Runda konkursu „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW” od dnia 21.04.2022 r. do dnia 06.05.2022 r. do godziny 15:00:00


BENEFICJENCI

Przedsiębiorstwa MŚP i duże


ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

Runda I: ok. 24,4 mln zł Runda II: ok. 32,9 mln zł Runda III: ok. 36,6 mln zł


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Runda I Maksymalna kwota dofinansowania: 200 000 EUR mikro, małe przedsiębiorstwa: 65%, średnie przedsiębiorstwa: 55%, duże przedsiębiorstwa: 45%.

Runda II Maksymalna kwota dofinansowania: 1 500 000 PLN. mikro, małe przedsiębiorstwa: 65%, średnie przedsiębiorstwa: 55%, duże przedsiębiorstwa: 45%.

Runda III Maksymalna kwota dofinansowania: 3 000 000 PLN. 1. Budowa nowych instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE: mikro, małe przedsiębiorstwa: 80%, średnie przedsiębiorstwa: 70%, duże przedsiębiorstwa: 60%.

2. Przebudowa i rozbudowa instalacji do produkcji energii z OZE; Magazyny energii; Prace przygotowawcze: mikro, małe przedsiębiorstwa: 65%, średnie przedsiębiorstwa: 55%, duże przedsiębiorstwa: 45%.


Powiązane posty

Zobacz wszystkie

FENG – harmonogram naborów na 2023 r.

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Comments


Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page