top of page

Działanie 1.4 PO PW Wzór na konkurencję II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Zaktualizowano: 29 lis 2022

Celem II Etapu Wzoru na konkurencję jest wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

24 kwietnia 2019 – 31 sierpnia 2021, konkurs podzielony na rundy


BENEFICJENCI

Przedsiębiorstwa MŚP, które:

  • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego,

  • w ostatnim roku obrotowym zatrudniały co najmniej 5 pracowników,

  • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej w jednym roku obrotowym,

  • prawidłowo wykorzystały pomoc finansową otrzymaną w ramach I etapu konkursu, tzn. zrealizowały zakres rzeczowy i finansowy projektu i uzyskały zatwierdzenie złożonej strategii wzorniczej i złożonego wniosku o płatność końcową.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

  1. usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej,

  2. koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:

  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości,

  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know - how oraz innych praw własności intelektualnej.

LIMITY

Maksymalna kwota dofinansowania projektu dla jednego wnioskodawcy w II Etapie działania wynosi 3 mln PLN w przypadku wdrażania innowacji produktowej lub 1 mln PLN w przypadku wdrażania innowacji innych niż produktowa.


ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

300 mln PLN


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia jest zgodna z mapą pomocy regionalnej tj.:

  • Mikro- i małe przedsiębiorstwa – 55 - 70%,

  • Średnie przedsiębiorstwa – 45 - 60%.

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

120 dni od dnia zamknięcia rundy naboru

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Poniżej znajduje się lista konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów strategicznych i programów krajowych. INFOSTRATEG VI (projekty tematyczne) Alokacja: 80 mln z

Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page