top of page

Działanie 1.4 PO PW Wzór na konkurencję II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Zaktualizowano: 29 lis 2022

Celem II Etapu Wzoru na konkurencję jest wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

24 kwietnia 2019 – 31 sierpnia 2021, konkurs podzielony na rundy


BENEFICJENCI

Przedsiębiorstwa MŚP, które:

  • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego,

  • w ostatnim roku obrotowym zatrudniały co najmniej 5 pracowników,

  • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej w jednym roku obrotowym,

  • prawidłowo wykorzystały pomoc finansową otrzymaną w ramach I etapu konkursu, tzn. zrealizowały zakres rzeczowy i finansowy projektu i uzyskały zatwierdzenie złożonej strategii wzorniczej i złożonego wniosku o płatność końcową.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

  1. usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej,

  2. koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:

  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości,

  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know - how oraz innych praw własności intelektualnej.

LIMITY

Maksymalna kwota dofinansowania projektu dla jednego wnioskodawcy w II Etapie działania wynosi 3 mln PLN w przypadku wdrażania innowacji produktowej lub 1 mln PLN w przypadku wdrażania innowacji innych niż produktowa.


ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

300 mln PLN


INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia jest zgodna z mapą pomocy regionalnej tj.:

  • Mikro- i małe przedsiębiorstwa – 55 - 70%,

  • Średnie przedsiębiorstwa – 45 - 60%.

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

120 dni od dnia zamknięcia rundy naboru

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

FENG – harmonogram naborów na 2023 r.

W dniu dzisiejszym został opublikowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który przewiduje uruchomienie 27 nab

Comments


Skonsultuj 
swój projekt

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page