top of page

Inkbook sp. z o.o.

inkbookkw.png
inkBOOK specjalizuje się w tworzeniu nowych rozwiązań na bazie technologii papieru elektronicznego (E Ink). Firma jest producentem e-czytników inkBOOK oraz tworzy kompletne rozwiązania informatyczne dla wsparcia e-czytelnictwa oraz specjalistyczne platformy, do dystrybucji e-książek i innych e-treści.

Zakres 
współpracy

  • Kompleksowe doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu 1.1.1 PO IR szybka ścieżka.

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "Opracowanie terminali z ekranem wykonanym w technologii E Ink, przystosowanych do transmisji danych z urządzeń bazowych".

  • Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z panelem ekspertów.

  • Rozliczenie przyznanej dotacji.

Efekty 
współpracy

Przekazane przez klienta założenia biznesowe i technologiczne zostały odzwierciedlone w dokumentacji aplikacyjnej, na którą składał się bardzo obszerny wniosek zawierający takie elementy jak analizę przewag technologicznych wraz z planem prac B+R, analizę innowacyjności, analizę rynkowę, analizę opłacalności, analizę potencjału ludzkiego i technicznego oraz budżet. Na podstawie opracowanej dokumentacji spółce otrzymała decyzję o przyznaniu pełnej wnioskowanej kwoty dotacji.

5,6 mln zł

wartość projektu

3,9 mln zł

wartość przyznanego dofinansowania 
Wiedza i zaangażowanie doradców były na bardzo wysokim poziomie, co pozwoliło nam przejść przez cały proces aplikacyjny bez przeszkód. Współpracę oceniamy bardzo pozytywnie, dlatego kontynuujemy ją również przy rozliczaniu pozyskanego dofinansowania. 

Zarząd Inkbook sp. z o.o.

bottom of page