top of page

Biblioteka ulg podatkowych

Ulga B+R

  • instrument wsparcia innowacji, który daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania do 200% kosztów poniesionych na rozwój innowacyjnych w skali przedsiębiorstwa produktów i technologii.

  • do ulgi B+R kwalifikują się projekty, które bez względu na osiągnięcie celu zostały prowadzone w danym roku podatkowym. 

Polska Strefa Inwestycji

  • instrument wsparcia nowych inwestycji w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub z PIT do wysokości regionalnej pomocy inwestycyjnej od kosztów nowej inwestycji lub 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników

  • regionalna pomoc inwestycyjna zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji 

IP Box

  • do 20 mln euro dofinansowania

  • dla MŚP, dużych firm i konsorcjów, w tym z udziałem jednostek naukowych

  • na prace B+R od 3 TRL do 7-9 TRL nastawione na opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacji produktowych lub technologicznych w skali co najmniej krajowej.

Skonsultuj 
się z nami

Masz pytania? Nie wiesz czy Twoja firma może skorzystać z ulgi? Nasi konsultanci są do dyspozycji.

          kontakt@pmgconsulting.eu                         +48 501 014 779

bottom of page